ROMANTIČNI VIKEND!

Pravo na učešće u promociji ostvaruju svi kupci tržnog centra Zira i Super Vera 3 sa računima većim od 1000 rsd. Flajere sa upisanim podacima ubaciti u kutiju na označenom pultu u prizemlju Zira centra ili na pultu super Vera u periodu od 24.4.2017. do 14.5.2017.godine. Izvlačenje će biti održano 17.5.2017.godine, a imena objavljena na sajtu.

Pravila i uslovi akcije:
Zira centar i Hunguest Hoteli organizuju promociju u prizemlju tržnog centra Zira. Pravo učešća imaju stariji od 18 godina. Pravo učešća nemaju zaposleni u Ziri. U nagradnoj igri učestvuju svi potrošači Zira centra koji su ostvarili kupovinu preko 1000 dinara u Zira centru u periodu promocije.

Kupac treba da upiše svoje podatke na flajer koji će dobiti u prodajnom objektu Zira centra i da ga ubaci u providnu kutiju, na označenom pultu u prizemlju tržnog centra, na nivou 0+ili na pultu super Vera . Nepotpuni podaci se neće uzimati u obzir. Ako se takmičar registruje adresom elektronske pošte koja nije njegova/njena, Zira centar i Hunguest Hoteli, nisu odgovorni za sporove koji mogu da nastanu zbog prava na adresu elektronske pošte.

Dobitnici su:
1. Milena Mišković
2. Sofia Janković
3. Marko Tošić
4. Milica Petrović

Čestitamo svima!
Vaučer se ne može preneti na drugu osobu i ne može se prodati.

Prihvatanjem ovih uslova, saglasni ste da vas Zira centar i Hunguest Hoteli mogu kontaktirati u svrhu promocije svojih proizvoda i promocije ponuda svojih partnera.

Zira centar i Hunguest Hoteli obavezuju se da lične podatke neće davati na uvid trećim osobama.

Brisanje podataka
Zira centar i Hunguest Hoteli omogućuju takmičaru da u svako doba zahteva poništavanje / menjanje podataka koji će se brisati / menjati u roku od pet radnih dana po prijemu zahteva za brisanje i / ili menjanje podataka. Takmičar prihvata mogućnost neposredne diskvalifikacije – isključenja iz reklamne akcije ako sam zahteva brisanje podataka koji su neophodni za reklamnu akciju pre datuma izvlačenja vaučera.